AAFs luftrensere forbedrer luftkvaliteten i skoler i Bratislava

Fallstudie0

Products

Industries

Sluttbruker: School and Kindergardens Bratislava a.s. Slovakia
Bransje: Kommersielle bygninger

Hver dag puster du luft inn i lungene mer enn 20 000 ganger. Barn tilbringer omtrent 16 år av livet sitt i enten skole eller barnehage, noe som tilsvarer over 140 000 timer innendørs. Luften i en skolebygning inneholder hundrevis av ulike arter av bakterier, sopp og muggsopp. 

Luftveissymptomer som rhinitt, hoste og pustevansker, samt allergi og astma, er klinisk forbundet med disse mikrobielle forurensningene.
Problemer med inneluftkvaliteten anses å være en betydelig risikofaktor for menneskers helse. Selv Verdens helseorganisasjon (WHO) har utviklet retningslinjer for beskyttelse mot helserisiko forårsaket av fukt, mikrobiell vekst og innendørs forurensning.
og innendørs forurensning.

Målet vårt har vært å bestemme nivået av mikrobiell forurensning i skole- og førskolelokaler.

Analyse av innemiljøkvalitet og mikrobiell kontaminering av inneluft og overflater.

Prøvetakingsmetodene vi valgte, var å suge luft inn i en overvåkingsenhet og svabre overflater. En analyse av prøvene som ble tatt ved aktiv innsuging av luft inne i skoler og barnehager, spesielt fra klasserom, garderober, spisesaler og gymsaler, viste vekst i alle overvåkede grupper, spesielt bakterier og muggsopp.

Bakterier ble fanget opp i nivåer som overskrider grenseverdiene, og de identifiserte slektene og artene falt i to grupper.

Den første gruppen består av bakterier som er vanlig forekommende i f.eks. jord, og som enten bygningens ventilasjonssystem eller klær og fottøy trakk inn i bygningen. Den andre gruppen består av bakterier som er en naturlig del av mikrobiotaen på menneskers hud og slimhinner. Den ble brakt innendørs av menneskene som oppholder seg der. Noen bakteriearter kan av og til bli sykdomsfremkallende under de rette forholdene, for eksempel når immunforsvaret er svekket.

Ingen primærpatogene arter (som kan forårsake infeksjoner selv hos friske mennesker) ble påvist i prøvene.

Sammenlignet med bakterier ble muggsopp påvist i lavere nivåer, men likevel over akseptable grenseverdier. De produserer et stort antall bittesmå sporer som kan trenge dypt inn i luftveiene. Under de rette miljøforholdene kan sporene spire, vokse og formere seg raskt. De har et høyt allergifremkallende potensial når de sprer seg.

Healthy Schools and Kindergartens innebærer plassering av høytytende luftrensere i de tidligere analyserte rommene. Disse luftrenserne skulle filtrere luften fullstendig og forhindre forekomsten av mikrobiologiske indikatorer. I løpet av en prøveperiode på to måneder ble luftrenserne plassert i klasserom, en spisesal og en gymsal, hver gang mens barna var til stede.

To måneder senere ble det tatt en vattpinne direkte fra det første filteret, som hadde fanget opp støvpartikler fra rommet og samtidig filtrert ut luftbårne mikroorganismer. Etter å ha demonstrert renserens effektivitet, ble bakteriene, muggsoppene og gjærsoppene som ble fanget opp av filteret, nøyaktig kvantifisert, og det nå renere rommet ble permanent dekontaminert.

Sluttbruker: School and Kindergardens Bratislava a.s. Slovakia
Bransje: Kommersielle bygninger

Hver dag puster du luft inn i lungene mer enn 20 000 ganger. Barn tilbringer omtrent 16 år av livet sitt i enten skole eller barnehage, noe som tilsvarer over 140 000 timer innendørs. Luften i en skolebygning inneholder hundrevis av ulike arter av bakterier, sopp og muggsopp. 

Luftveissymptomer som rhinitt, hoste og pustevansker, samt allergi og astma, er klinisk forbundet med disse mikrobielle forurensningene.
Problemer med inneluftkvaliteten anses å være en betydelig risikofaktor for menneskers helse. Selv Verdens helseorganisasjon (WHO) har utviklet retningslinjer for beskyttelse mot helserisiko forårsaket av fukt, mikrobiell vekst og innendørs forurensning.
og innendørs forurensning.

Målet vårt har vært å bestemme nivået av mikrobiell forurensning i skole- og førskolelokaler.

Analyse av innemiljøkvalitet og mikrobiell kontaminering av inneluft og overflater.

Prøvetakingsmetodene vi valgte, var å suge luft inn i en overvåkingsenhet og svabre overflater. En analyse av prøvene som ble tatt ved aktiv innsuging av luft inne i skoler og barnehager, spesielt fra klasserom, garderober, spisesaler og gymsaler, viste vekst i alle overvåkede grupper, spesielt bakterier og muggsopp.

Bakterier ble fanget opp i nivåer som overskrider grenseverdiene, og de identifiserte slektene og artene falt i to grupper.

Den første gruppen består av bakterier som er vanlig forekommende i f.eks. jord, og som enten bygningens ventilasjonssystem eller klær og fottøy trakk inn i bygningen. Den andre gruppen består av bakterier som er en naturlig del av mikrobiotaen på menneskers hud og slimhinner. Den ble brakt innendørs av menneskene som oppholder seg der. Noen bakteriearter kan av og til bli sykdomsfremkallende under de rette forholdene, for eksempel når immunforsvaret er svekket.

Ingen primærpatogene arter (som kan forårsake infeksjoner selv hos friske mennesker) ble påvist i prøvene.

Sammenlignet med bakterier ble muggsopp påvist i lavere nivåer, men likevel over akseptable grenseverdier. De produserer et stort antall bittesmå sporer som kan trenge dypt inn i luftveiene. Under de rette miljøforholdene kan sporene spire, vokse og formere seg raskt. De har et høyt allergifremkallende potensial når de sprer seg.

Healthy Schools and Kindergartens innebærer plassering av høytytende luftrensere i de tidligere analyserte rommene. Disse luftrenserne skulle filtrere luften fullstendig og forhindre forekomsten av mikrobiologiske indikatorer. I løpet av en prøveperiode på to måneder ble luftrenserne plassert i klasserom, en spisesal og en gymsal, hver gang mens barna var til stede.

To måneder senere ble det tatt en vattpinne direkte fra det første filteret, som hadde fanget opp støvpartikler fra rommet og samtidig filtrert ut luftbårne mikroorganismer. Etter å ha demonstrert renserens effektivitet, ble bakteriene, muggsoppene og gjærsoppene som ble fanget opp av filteret, nøyaktig kvantifisert, og det nå renere rommet ble permanent dekontaminert.

Dokumenter
Kontakter
Send oss en mail
Toppen av siden