Luftkvalitetskontroll for lakkeringsprosessen i bilindustrien

Unngå lakkfeil og kostbart etterarbeid


Kontroll av luftkvaliteten i malingslinjer

Det er utfordrende å administrere en lakkeringslinje for biler. De minste faktorer kan få alvorlige konsekvenser. Luftkvaliteten er avgjørende for alle trinn i prosessen i et lakkeringsverksted. Forurenset luft kan føre til kostbart etterarbeid og til og med driftsstans. Det kan ha stor innvirkning på "First-time Through Rate" og den totale produksjonsplanen for et kjøretøy.

AAF tilbyr komplette løsninger for å forbedre luftkvaliteten i lakkeringslinjer, lakkeringskabiner og tørkeovner, både for systemets tilluft og avtrekksluft, inkludert effektiv håndtering av lakkoverspray.

Når forurensede luftpartikler forårsaker en defekt på en nylakkert overflate, oppstår det et tap av kontroll. Dette er det punktet hvor kostbart etterarbeid er uunngåelig.

Det er betydelige kostnader forbundet med å håndtere risiko og oppdage feil. Selv når de mest omfattende forholdsregler er tatt, oppstår det feil. Den faktiske deteksjonseffektiviteten til opplærte menneskelige operatører ligger på mellom 80 % og 90 %. Når roboter erstatter menneskelige operatører, øker deteksjonseffektiviteten til ca. 96 %.

Potensielle årsaker til feil som fører til omarbeiding:

  • Støv fra omgivelsene eller prosessstøv
  • Menneskehår
  • Tekstilfibre
  • Forurensende stoffer, for eksempel silikon- eller PVC-partikler
  • Menneskelige feil
  • Prosessfeil

Nødvendig etterarbeid går ut over produktiviteten:

  • Lengre produksjonsplaner
  • Tap av fortjeneste på grunn av tilleggsbehandling
  • Negativ innvirkning på viktige resultatindikatorer
  • Økte driftskostnader for lakkeringslinjen

 

Håndtering av luftkvaliteten i lakkeringsprosesser er avgjørende for å opprettholde en smidig forsyningskjede. Eliminering av luftbåren støvforurensning er avgjørende for å forhindre feil som stopper produksjonen og påvirker både oppstrøms og nedstrøms forsyningskjede.

Det første trinnet i arbeidet med å kontrollere luftkvaliteten er å installere egnede filtre for alle trinn i lakkeringsprosessen. Tidlig oppdagelse og effektiv håndtering av forurensningsrisiko er avgjørende for å minimere produksjonsforstyrrelser og redusere kostnadene.

Lakkeringsverkstedet er det mest energikrevende trinnet i bilproduksjonen. Hele 75 % av den totale energien som kreves i prosessen, går med til driften av lakkeringsovnene og sprøyteboksene. For å oppnå den luftkvaliteten som kreves for optimal overflatebehandling, må store mengder luft temperaturbehandles og flyttes.

Driftsteamene i lakkeringsverkstedene trenger støtte fra en pålitelig rådgiver på stedet som kan utføre luftfiltreringskontroller, diagnostikk og kontinuerlig forbedring for å sikre den mest optimale løsningen for kostnadsbesparelser og risikoreduksjon.

Vi gjør dette ved å tilby en rådgivende og teknisk tilnærming for å forstå alle dine luftfiltreringsbehov, bruksområder og forretningsmål, for å optimalisere ytelsen og redusere de totale eierkostnadene.

Løsninger & tjenester

Dokumenter
Kontakter
Send oss en mail
Toppen av siden