Permanent sikker drift av datasentre

Bekjempelse av korrosive forurensninger og skadelige partikler

 

Den kritiske betydningen av innendørs luftkvalitet (IAQ)

Datasentre har unike krav og strenge forskrifter sammenlignet med vanlige kommersielle lokaler. Partikler og korrosive gasser har blitt et alvorlig problem for datasentre og serverrom.

I noen tilfeller har korrosjon av elektroniske komponenter ført til katastrofale utstyrssvikt på grunn av miljøforhold som lave konsentrasjoner av korrosive gasser.

Disse forurensningene kommer inn i datasentre på mange forskjellige måter, blant annet via utendørs ventilasjonssystemer, tilstøtende innvendige områder og personer som går inn og ut av anlegget eller kritiske områder.

Svovelholdige gasser, som svoveldioksid (SO2) og hydrogensulfid (H2S), er de vanligste gassene som forårsaker korrosjon på elektronisk utstyr. Når disse gassene kommer inn i miljøet i et datasenter eller serverrom, fører de til forringelse av kobberoverflater og sølvloddetinn som brukes på kretskort, noe som kan føre til periodiske og permanente feil. Disse formene for korrosjon kan forårsake feil ved at de enten hindrer strømmen i å flyte eller danner utilsiktede kretsbaner. Eliminering av korrosive forurensninger er derfor avgjørende for å opprettholde påliteligheten til datasenterutstyret.

Feil på grunn av partikler og forurensende støv klassifiseres generelt som:

  • Mekaniske effekter, inkludert hindring av kjøleluftstrømmen, forstyrrelse av bevegelige eller optiske deler og deformering av overflater.
  • Kjemiske effekter, inkludert korrosjon av elektriske komponenter på grunn av støv som består av svovel- og klorholdige salter.
  • Elektriske effekter, inkludert impedansendringer og brodannelse i elektroniske kretser.

 

I datasentre med luftsideøkonomisatorer anbefales supplerende sanntidsovervåking, for eksempel AAFs SAAFShield® Technology, for å kunne reagere raskt på hendelser utendørs som kan føre inn korrosive gasser i datasenteret. Overvåking i sanntid anbefales også i datasentre med luftrensingssystemer med gassfasefiltrering for å følge med på filtrenes effektivitet. 

For datasentre med eller uten luftsideøkonomisatorer som ikke faller inn under alvorlighetsgrad G1 i ISA-71.04 for kobber- og sølvkorrosjon, anbefales utbedring ved hjelp av gassfasefiltrering. Blåsere ved luftinntakene, utstyrt med partikkel- og gassfasefiltre, kan brukes til å fylle datasenteret med ren luft og sette den under trykk for å forhindre at forurenset uteluft lekker inn i datasenteret. Luften i datasenteret kan resirkuleres gjennom gassfasefiltre for å fjerne forurensninger som genereres i datasenteret.

Har du spørsmål?


Kontakt oss:
+47 22 90 59 00

Eller finn din lokale avdeling

Løsninger og tjenester

Dokumenter
Kontakter
Send oss en mail
Toppen av siden