Korrosjonskontroll

Filtreringsløsninger for effektiv kontroll av korrosive gasser


Korrosjon av elektronisk utstyr kan oppstå når korrosive gasser, for eksempel hydrogensulfid, angriper følsomme datakontroller og annen kritisk elektronikk. Disse gassene angriper kantkontakter, stiftkontakter, IC-pluggkontakter, wire-wrap-tilkoblinger og andre mikroelektroniske komponenter. Hvis korrosive gasser ikke kontrolleres, fører de til blokkerte strømmer, sprø tilkoblingspunkter og overopphetede systemer. Resultatet kan være defekte kretskort, kostbare reparasjoner og til slutt driftsstans.

AAF International forstår behovet for å tilby gassfase- og partikkelfiltreringssystemer for prosesskontrollmiljøer. Bruk av slike systemer kan

  • Eliminere driftsstans i prosessen på grunn av feil i kontrollutstyret
  • Opprettholde høy prosesseffektivitet
  • Forlenge kretskortenes levetid og redusere utskiftingskostnadene

 

Beskyttelse av et industrielt kontrollrom omfatter som et minimum trykksetting med renset luft. Dette forhindrer at korrosive gasser trenger inn i kontrollrommet og tærer på kretsene. I tillegg kan det være nødvendig å rengjøre resirkuleringsluften hvis det er mye trafikk i rommet, eller hvis det finnes andre interne forurensningskilder.

AAF Internationals serie av SAAF-produkter ble utviklet for å oppnå disse filtreringsmålene, i tillegg til å overvåke luftens tilstand inne i rommet. SAAFTM Deep Bed Scrubbers filtrerer for eksempel friskluftinntak i HVAC-systemer for å forsyne kontrollrom med renset luft. SAAFTM Resirkuleringsenheter resirkulerer og renser luften i kontrollrom og fjerner innendørs genererte forurensninger (f.eks. de som genereres fra personalaktivitet, innendørs prosesser osv.) SAAFTM trykk- og resirkuleringsenheter trekker inn både uteluft og romluft, noe som gir en renset luftstrøm av blandet uteluft og romluft. Uteluftdelen setter kontrollrommet under trykk og forhindrer at forurensninger trenger inn i rommet. Våre SAAF Tech Tools er en passiv metode for periodisk overvåking av luftkvaliteten i kontrollrom. SAAFShield®-teknologien gir en sanntidsmetode for å overvåke luftkvaliteten i rommet og kommunisere med bygningsstyringssystemer.

Har du spørsmål?


Kontakt oss:
+47 22 90 59 00

Eller finn din lokale avdeling

Løsninger og tjenester

Dokumenter
Kontakter
Send oss en mail
Toppen av siden