[Translate to Norway:] Air filters for general building ventilation

Komfort ventilasjon

Vi hjelper eiendomsforvaltere med å oppnå bedre inneluftkvalitet for å skape et mer komfortabelt, sunt og luktfritt miljø for de som oppholder seg i bygningen.

Bransjer:

Kommersielle bygninger

Hoteller og restauranter

Skoler og universiteter

Kjøpesentre

Museum og historisk lagring

Flyplasser

[Translate to Norway:] air filters for high purity production areas

High Purity Produksjonsområder

Vi utformer løsninger for bransjer der det er avgjørende med høyeste filtreringsytelse både for å beskytte mennesker som arbeider i risikofylte miljøer, og for å skape miljøer med høy renhet der sensitive produkter produseres.

Bransjer:

Helsevesen

Mat og drikke

Farmasøytisk

Bioteknologi

Husdyrvitenskap

Mikroelektronikk

Datasentre

[Translate to Norway:] air filters for industrial environments

Industrielle miljøer

Luftkvaliteten er avgjørende i mange trinn i industrielle prosesser. De minste faktorer kan få alvorlige konsekvenser for arbeidere, utstyr, produkter og miljø. Vi tilbyr komplette løsninger som bidrar til å forbedre luftkvaliteten i alle typer industrimiljøer.

Bransjer:

Overflatebehandling

Bearbeiding av materialer

Papirmasse og papir

Rensing av avløpsvann

Dokumenter
Kontakter
Send oss en mail
Toppen av siden