Luftkvalitetsløsninger for materialforedlingsindustrien

Sikre ytelsen til arbeidere og beboere

Å opprettholde luftkvaliteten i industrimiljøer er avgjørende for å oppnå høy produktivitet og trivsel for de som arbeider i bygningen. Dårlig inneluftkvalitet har stor innvirkning på ytelsen i en industriproduksjon og kvaliteten på produktene som produseres i anlegget.

Avhengig av bransje og prosess kan forurensning fra materialbehandling omfatte ulike typer støv eller gasser.

Under aktiviteter som sying, sveising, skjæring eller sliping av ulike materialer slippes det ut forskjellige typer støv eller gasser som alle krever egnede filtreringsløsninger. Å velge riktig oppsett er derfor avgjørende for å opprettholde god luftkvalitet.

Vi er eksperter på å velge den best mulige kombinasjonen av produkter som hindrer forurensende stoffer i å komme inn i arbeidsområdet og uteluften, med det overordnede målet å skape tryggere og renere miljøer.

Å eliminere luftbåren støvforurensning er avgjørende for å forhindre feil som stopper produksjonen og påvirker både oppstrøms og nedstrøms forsyningskjede i en fabrikk.

Det første trinnet i arbeidet med å kontrollere luftkvaliteten er å installere egnede filtre. Tidlig oppdagelse og effektiv håndtering av forurensningsrisiko er avgjørende for å minimere produksjonsforstyrrelser og redusere kostnadene.

AAF tilbyr en ekte konsulenttilnærmingLedelsen i industrianlegg trenger støtte fra en pålitelig rådgiver på stedet som kan utføre luftfiltreringsrevisjoner, diagnostikk og kontinuerlig forbedring for å sikre den mest optimale og effektive løsningen for kostnadsbesparelser og risikoreduksjon.

Vi gjør dette ved å tilby en rådgivende og teknisk tilnærming for å forstå alle dine luftfiltreringsbehov, bruksområder og forretningsmål, for å optimalisere ytelsen og redusere de totale eierkostnadene.

Har du spørsmål?


Kontakt oss:
+47 22 90 59 00

Eller finn din lokale avdeling

Løsninger og tjenester

Dokumenter
Kontakter
Send oss en mail
Toppen av siden