Filtreringsløsninger for dyrehold

Gir maksimal beskyttelse av fjøs for svin og andre dyr

Forebygging av kostbare PRRS-utbrudd

Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus (PRRSV) ble først oppdaget i USA på slutten av 1980-tallet. Til tross for mer enn 25 års intensiv forskning og innsats for å bekjempe viruset, er det fortsatt en betydelig trussel mot svinebesetninger både i USA og i utlandet. Produktivitetstapet som følge av sykdommen i besetninger i vekst har blitt redusert i løpet av det siste tiåret, men denne fremgangen oppveies av betydelig økte tap i avlsbesetninger.

Selv om et PRRSV-utbrudd ikke er den eneste risikoen en purkebesetning må ta hensyn til når den skal allokere kapital til driften, er det en risiko som bør vurderes nøye på grunn av dens potensial til å påvirke produksjonen og kostnadene betydelig. Sannsynligheten for å lide slike tap på grunn av et utbrudd av aerosolisert PRRSV øker hvis driften ligger innenfor en radius på åtte kilometer fra andre purkebesetninger. Det virulente viruset kan være luftbårent i åtte kilometer eller mer, og den utrolig høye mutasjonsraten gjør det vanskelig å utvikle et effektivt vaksinasjonsprogram.

Forsøk utført av University of Minnesota Swine Disease Eradication Center viser at risikoen for indirekte spredning av PRRSV kan reduseres med et omfattende biosikkerhetsprogram som inkluderer luftfiltrering. Dessverre er de fleste ventilasjonssystemene i svinestaller vanligvis utformet for å tilføre frisk luft og kontrollere innetemperaturen, ikke for å filtrere luften. Et effektivt luftfiltreringssystem fanger imidlertid opp luftbårne virus som PRRSV og andre vanlige trusler, inkludert PEDV, influensavirus og mycoplasma hyopneumoniae, og hindrer dem i å komme inn i anlegget og spre seg.

I AAF forstår vi trusselen som det virulente og kostbare PRRS-viruset utgjør for svineoppdrettere, i tillegg til andre patogener som kan ha en betydelig innvirkning på besetningen, produksjonsnivået og driftskostnadene. Vårt mål er å gi deg omfattende informasjon om hvordan du kan vurdere risikoen din, og strategier for filtreringsinvesteringer for å redusere risikoen og den forventede avkastningen på investeringen. AAF tilbyr luftfiltreringsløsninger og alternativer for klimakontroll som dekker de unike behovene i din drift, og som beskytter både dyrehelsen og lønnsomheten.

Dokumenter
Kontakter
Send oss en mail
Toppen av siden