Å få bukt med etterslepet i utsatt vedlikehold

Løsninger for å spare tid og penger med AAF Tingenes Internett (IOT)


I sin søken etter løsninger på utfordringene med utsatt vedlikehold har noen eiendomsforvaltere henvendt seg til bygningsstyringssystemer (BMS). Disse datastyrte systemene styrer bygningens mekaniske og elektriske utstyr, inkludert ressurser som varmepumper og belysningssystemer.

Hensikten med BMS-systemer var å gjøre det enklere for Facility Managers å kontrollere innstillingene - én ting mindre å bekymre seg for. Det er imidlertid flere ulemper ved å basere seg på BMS.

En nyere løsning på utfordringene med utsatt vedlikehold og reaktiv styring er tingenes internett (Internet of Things, IoT), en maskin-til-maskin-tilkobling og -kommunikasjon som utnytter data som samles inn fra trådløse enheter, for eksempel sensorer.

Sensorene er skybaserte og samler inn data i sanntid. De kan skille mellom ulike lydnivåer, registrere bevegelse eller måle partikkelnivåer. Denne detaljerte og målrettede innsikten, inkludert identifisering av enheter som er i ferd med å svikte, er den enorme verdien som IoT gir, og som Facility Managers så sårt trenger. Denne innsikten gjør det mulig for Facility Managers å mikromålrette effektiviseringsmuligheter som gir umiddelbar og målbar effekt.

Uten intelligente data drukner Facility Managers i data, samtidig som de sulter etter kunnskap. Intelligente data fungerer som en redningsplanke som trekker dem opp av hullet med utsatt vedlikehold. Optimalisering av det riktige systemet kan gi ringvirkninger i hele anlegget og redusere etterslepet i det utsatte vedlikeholdet.

 

 

Har du spørsmål?


Kontakt oss:
+47 22 90 59 00

Eller finn din lokale avdeling

Løsninger og tjenester

Dokumenter
Kontakter
Send oss en mail
Toppen av siden