ISO 16890

Ny standard for testing og klassifisering av luftfilter

Verdens ledende helserelaterte organisasjoner anser finstøvfraksjonene PM10, PM2,5 og PM1 som de viktigste og farligste for mennesker. Deres offisielle dokumentasjon til publikum refererer alltid til disse PM-nivåene. Det er derfor logisk at filtertestmetoder og -klassifiseringer følger denne tilnærmingen for å demonstrere filtreringsytelsen for det mest skadelige finstøvet.

 

 

Jo lettere og mindre en partikkel er, jo lenger holder den seg i luften.  Partikler som er mindre enn 1 mikrometer bidrar bare med noen få % av massen, samtidig som de står for over 90 % av tallene.

 

 

 

Har du spørsmål?


Kontakt oss:
+47 22 90 59 00

Eller finn din lokale avdeling

Løsninger og tjenester

Dokumenter
Kontakter
Send oss en mail
Toppen av siden