Gassfasefiltreringsløsninger for behandling av avløpsvann

Anlegg Lukt- og korrosjonskontroll for effektiv beskyttelse av ansatte og utstyr


Vårt team av dyktige gassfaseeksperter, kombinert med omfattende erfaring med partikkelfiltrering og ekspertise innen luftforurensningskontroll, gjør AAF International unikt kvalifisert til å designe komplette systemløsninger for ditt avløpsrenseanlegg. Vi er spesialister på eliminering av illeluktende gasser, beskyttelse av elektronikk mot korrosjon og partikler for å forhindre feil og driftsstans, og beskyttelse av luftkompressorer mot korrosjon og partikler for å sikre at de fungerer som de skal.

Industriell rensing av avløpsvann genererer lukt som kan være sterk, vedvarende og sjenerende for ansatte, beboere, bedrifter og industrier i nærheten av renseanlegget. Sterk lukt utvikler seg på flere steder i et avløpsrenseanlegg, for eksempel i hovedanleggene, primærklarifikatorene, pumpestasjonene og slamområdene.

Nedsettende lukt oppstår ofte fra følgende kilder:

  • Kombinert kloakkoverløp (BTEX, TCE og andre VOC)
  • Industrielt avløpsvann (benzen, industrikjemikalier som aminer og andre VOC)
  • Avløpsvann fra boliger (ammoniakk, hydrogensulfid og merkaptaner)

Ikke bare er hydrogensulfid potensielt farlig i høye konsentrasjoner, men elektronisk korrosjon på disse anleggene kan oppstå når korrosive, sure gasser angriper følsomme datastyringer og annen kritisk elektronikk som påvirker påliteligheten til anleggets prosesser. 

Hvis korrosjonen ikke kontrolleres, kan den føre til:

  • Blokkerte strømmer 
  • Skjøre tilkoblingspunkter 
  • Overopphetede systemer 
  • Kostbare reparasjoner 
  • Defekte tavler 
  • Driftsstans i anlegget
  • Redusert produksjonseffektivitet i trykkluftsystemer og økte vedlikeholdskostnader

 

Har du spørsmål?


Kontakt oss:
+47 22 90 59 00

Eller finn din lokale avdeling

Løsninger og tjenester

Dokumenter
Kontakter
Send oss en mail
Toppen av siden