Løsninger for innendørs luftkvalitet (IAQ) i næringsbygg

Forbedre luftkvaliteten i bygningen samtidig som du sparer tid og penger.


I kommersielle kontorbygg er inneluftkvalitet (IAQ) en viktig faktor. Med IAQ menes inneluften som beboerne i en bygning puster inn. Forurensningsnivåene i inneluften kan være opptil fem ganger høyere enn utendørs, og dårlig IAQ er en av de fem største miljørisikoene for folkehelsen.

Luften i bygningen din kan inneholde:

  • Muggsopp, sporer, pollen
  • Karbonmonoksid, radon, flyktige organiske forbindelser (VOC)
  • Virus, bakterier og biprodukter
  • Eksos fra kjøretøyer, eksos fra industrianlegg
  • Asbest, leire, grunnstoffpartikler og menneskeskapte fibre

 

Luftfiltreringssystemene i disse anleggene må også håndtere relativt store luftmengder. Omtrent 50 % av energiforbruket i en bygning går til oppvarming, kjøling og flytting av luft. Når man vurderer Total Cost of Ownership (TCO), er det viktig å huske på at for å få en kostnadseffektiv bygning er planlegging av vedlikehold et viktig skritt for å opprettholde energieffektiviteten, minimere kostbar nedetid og forlenge utstyrets levetid.

En grundig gjennomgang av luftfiltrene i HVAC-systemene dine er det første skrittet AAF International tar for å gi deg profesjonell veiledning og analyse for kostnadsbesparelser og ansvarsreduksjon. Ved å gjennomføre denne undersøkelsen forsøker vi å forstå din nåværende situasjon og alle dine behov for luftfiltrering, bruksområder og mål for total luftkvalitet. Denne skreddersydde luftfiltreringsundersøkelsen gir betydelige fordeler ved å hjelpe deg med å spare penger, redusere risiko og spare tid.

AAF International kan også hjelpe deg med prosessene som kreves for å oppnå sertifisering i henhold til Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM). BREEAM er den lengst etablerte og ledende metoden for vurdering, klassifisering og sertifisering av bygningers bærekraft, og setter standarden for grønne bygg i 78 land over hele verden.

Luftfiltreringsstrategier bidrar også til å oppnå poeng for sertifisering i henhold til Leadership in Energy and Environmental Design® (LEED®). LEED®, som administreres av U.S. Green Building Council, har tidligere først og fremst blitt brukt i USA, men brukes nå over hele verden for å vurdere bygningers miljøytelse. Når det gjelder inneluftkvalitet (IAQ), bruker vi LEED®s vurderingskriterier, som er de strengeste sammenlignet med andre vurderingsmetoder, som målestokk.

  • Energi og atmosfære (effektivitet)
  • Innemiljøkvalitet
  • Materialer og ressurser
  • Innovasjon i design/drift

 

Har du spørsmål?


Kontakt oss:
+47 22 90 59 00

Eller finn din lokale avdeling

Løsninger og tjenester

Dokumenter
Kontakter
Send oss en mail
Toppen av siden