Luftfiltreringsløsninger for næringsmiddel- og drikkevareindustrien

Reduser risiko og optimaliser utgiftene med pålitelige rådgivere

I mat- og drikkevareproduksjonsanlegg er filtrering avgjørende for å forhindre krysskontaminering, sikre konsistente produkter av høy kvalitet og beskytte mennesker og prosessutstyr.

Luften i et mat- og drikkevareanlegg kan inneholde:

  • Muggsopp, sporer, bakterier eller virus 
  • Flyktige organiske forbindelser (VOC)
  • Illeluktende forbindelser (f.eks. eddik)
  • Fint støv fra sukker, mel og/eller andre tørre ingredienser

Når en mat- eller drikkevareprodusent ønsker å lage et konsistent produkt av høy kvalitet, er filtrering en viktig faktor for å forhindre at mugg, sporer, bakterier, virus og andre biprodukter kommer inn i produksjonslokalet. Miljø, helse og sikkerhet spiller en viktig rolle både i og utenfor produksjonslokalet. Både produksjonsarbeiderne og det ytre miljøet må beskyttes mot forurensning som kan slippe ut i luften.

En grundig gjennomgang av luftfiltren i HVAC-systemene dine er det første skrittet AAF International tar for å gi deg profesjonell veiledning og analyse for kostnadsbesparelser og ansvarsreduksjon. Målet med undersøkelsen er å få en bedre forståelse av dagens situasjon og gi deg råd om hvordan systemene dine kan yte enda mer effektivt. Denne skreddersydde luftfiltreringsundersøkelsen koster deg ingenting, men kan gi deg betydelige fordeler ved å hjelpe deg med å redusere risiko og spare både penger og tid.

Klikk her for å planlegge revisjonen din i dag!

Krysskontaminering kan føre til produksjonsstans og produkttap, noe som påvirker mat- og drikkevareprodusentens avkastning og lønnsomhet. Et godt forseglet miljø er det første skrittet for å forhindre krysskontaminering, og overlegen filtrering er nøkkelen til å opprettholde integriteten i prosessen.

AAF International er i en ideell posisjon til å vurdere et mat- og drikkevareanlegg med hensyn til romtetting, filtreringseffektivitet og -effektivitet og muligheter for kontinuerlig forbedring. Ved hjelp av en samarbeidsorientert og rådgivende løsningstilnærming forsøker AAF å forstå alle filtreringsbehovene og bruksområdene dine, samt gi råd om myndighetskrav til total luftkvalitet.

Når en mat- eller drikkevareprodusent ønsker å lage et konsistent produkt av høy kvalitet, er filtrering en viktig faktor for å forhindre at mugg, sporer, bakterier, virus og andre biprodukter kommer inn i produksjonslokalet. Miljø, helse og sikkerhet spiller en viktig rolle både i og utenfor produksjonslokalet. Både produksjonsarbeiderne og det ytre miljøet må beskyttes mot forurensning som kan slippe ut i luften.

Har du spørsmål?


Kontakt oss:
+47 22 90 59 00

Eller finn din lokale avdeling

Løsninger og tjenester

Dokumenter
Kontakter
Send oss en mail
Toppen av siden