Inneslutningsløsninger for biosikkerhetslaboratorier

Oppnå de nødvendige biosikkerhetsnivåene på en pålitelig måte


Driften av biosikkerhetslaboratorier er underlagt strenge regulatoriske krav og er basert på et risikoklassifiseringssystem i fire nivåer, fra ingen eller lav risiko for enkeltpersoner og samfunnet, til høy risiko for enkeltpersoner og samfunnet (BSL 1 til BSL 4). Filtreringssystemer for inneslutning er avgjørende for å ivareta sikkerheten til biosikkerhetslaboratoriets personell, samfunnet og miljøet.

Bioteknologifeltet omfatter utnyttelse av cellulære og biomolekylære prosesser for å utvikle teknologier og produkter som forbedrer livskvaliteten gjennom fremskritt innen områder som medisin, landbruk, drivstoffproduksjon og vannbeskyttelse. Bioteknologisk forskning og utvikling utføres av universiteter, sykehus, farmasøytiske selskaper, forskningsinstitusjoner og statlige og militære organer.

  • Forskning med sykdomsfremkallende agens, som virus, parasitter, bakterielle mikroorganismer eller genmodifiserte organismer, innebærer en potensiell biologisk risiko - ikke bare for mennesker, men også for miljøet på grunn av deres uforutsigbare oppførsel.
  • Bekymringen for biosikkerhet skyldes blant annet fremveksten av nye sykdommer eller gjenoppblomstring av sykdommer som tidligere var under kontroll.
  • Bioteknologilaboratorier krever biosikkerhetstiltak for å beskytte de ansatte, befolkningen og miljøet.

AAFs løsninger og ekspertise innen biosikkerhet hjelper kundene med å oppfylle de høyeste sikkerhetskravene.

AAF har spesialisert seg på design, produksjon og testing av komplette, spesialtilpassede inneslutningsfiltreringssystemer med HEPA-filtre med maksimal filtreringseffektivitet for et praktisk talt partikkelfritt laboratoriemiljø som forhindrer produktkontaminering. Systemet filtrerer og inneholder også skadelige mikrober og eliminerer dem fra luften som suges ut.

AAFs ledende ekspertise innen kritiske bruksområder og den helhetlige systemtilnærmingen fra én leverandør sikrer at de strenge lovkravene til biosikkerhetslaboratorier overholdes, og gir sikker beskyttelse mot de betydelige potensielle farene som er forbundet med bioteknologisk forskning og utvikling.

Har du spørsmål?


Kontakt oss:
+47 22 90 59 00

Eller finn din lokale avdeling

Løsninger og tjenester

Dokumenter
Kontakter
Send oss en mail
Toppen av siden