AstroPure CLASSmate

HEPA-LUFTRENSER MONTERT I TAKET

Produktoversikt
 • HEPA-filtrering opp til effektivitetsklasse H14
 • Lang levetid for HEPA-filtrene takket være effektiv forfiltrering
 • Utviklet med en innvendig vifte med variabel hastighet (elektronisk kommutert).
 • Classmate låser lyden inne i filterhuset og reduserer lydnivået
 • Enkel å installere, bruke og vedlikeholde
 • CE-konform, konstruksjon i henhold til VDI 6022

Inneluftkvalitet (IAQ) er en stor utfordring for skoler, universiteter og andre bygninger der mennesker møtes og arbeider. En av grunnene til dette er alderen og den generelle tilstanden til mange av disse bygningene, som har begrensede muligheter til å utveksle luft gjennom ventilasjon, dvs. ved å åpne vinduer og dører. Spesielt i den kalde årstiden er dette ikke mulig uten å forstyrre den daglige rutinen.

Her kan bruk av luftrensingssystemer med effektiv HEPA-filtrering være til hjelp, slik at man får ren luft som er fri for virus og forurensninger.

AstroPure CLASSmate er designet med utgangspunkt i en såkalt Fan Filter Unit og er utviklet i henhold til gjeldende prinsipper og designretningslinjer som normalt bare finnes i renrom, for eksempel i farmasøytisk industri. Dette har gjort det mulig for oss å arbeide med de beste viftene på markedet med hensyn til vedlikehold, energiforbruk, robusthet, gjennomstrømning og lydnivå. 

AstroPure CLASSmate er en helt selvstendig, frittstående resirkuleringsenhet for områder der det er behov for ekstra høy filtreringsytelse mot alle typer forurensning, inkludert virus. Ved behov kan enheten kobles til et eksisterende system.

Hjertet i enheten er AAFs MEGAcel II-filter med eFRM-medier. I tillegg til HEPA H14-filtreringseffektivitet gir dette filteret et eksepsjonelt lavt trykkfall, noe som fører til lave energikostnader og svært lave lydnivåer. Sammenlignet med konvensjonelle HEPA-filtre er det ekstremt robust. Dette gjør filteret enkelt å håndtere og vedlikeholde, selv for uerfarne brukere.

Som et alternativ til filteret med eFRM-medier tilbyr AAF tradisjonelle glassfiberfiltre med samme H14-effektivitet som gir samme luftrenhet. En 65 mm minifoldet mediepakke som er brettet og testet i henhold til EN1822:2019.

De fleste luftrensere er konstruert for å plasseres på gulvet. AstroPure CLASSmate er annerledes. Den unike lufttette konstruksjonen er designet for montering i taket. Det ser kanskje innlysende ut, men gir unike fordeler.

 • Muliggjør ideell plassering i rommet uten å oppta bruksareal, fordi enheten og filteret er lufttette.
 • Modulær konstruksjon gjør det enkelt å produsere andre størrelser
 • Urenheter drives umiddelbart nedover mot gulvet, noe som beskytter mennesker umiddelbart og er mer effektivt enn romrensere som skyver urenhetene oppover.
 • Optimalisert støyisolerende konstruksjon i kombinasjon med takmonteringen sikrer en umerkelig, stillegående drift.
 • Optimalisert og raskere fordeling av den rensede luften i rommet
 • Beskyttelse mot feil håndtering eller uønsket justering av apparatets innstillinger

Det er viktig å redusere distraksjoner og forstyrrelser i klasserom, biblioteker, sykehusrom, kontorer og andre miljøer. I en avstand på 1 meter ligger lydtrykknivået på 45 Db (A) @ 0,45 m/s, noe som er langt under en normal samtale. I et vanlig klasserom kan avstanden fra brukeren til CLASSmate være 2 meter eller mer.

Avhengig av tilgjengelig takhøyde kan AstroPure CLASSmate være helt integrert, delvis integrert eller undermontert i taket eller den øvre konstruksjonen. Hvis det ikke finnes noen monteringsrammer, kan AstroPure CLASSmate også monteres uavhengig av hverandre i taket ved hjelp av en vantskrue med en profilert stang.

Luftkvaliteten kan raskt forringes på grunn av intensiv bruk av et rom, forårsaket av en rekke ulike forurensninger som virus, bakterier, sporer og andre fine partikler. Dette reduserer ikke bare komforten, men øker også risikoen for mulige sykdommer. 

Viften til AstroPure CLASSmate genererer en luftstrøm i rommet som sørger for at potensielt forurenset luft når AstroPure CLASSmate via en inntakskanal eller taket. Risikoen for at mennesker puster inn urenheter er sterkt redusert ettersom luftstrømmen med forurenset luft beveger seg bort fra menneskene, i motsetning til romrensere som er plassert i rommet.

MEGAcel II HEPA-filteret renser deretter luften for skadelige partikler som virus. Den rensede luften slippes ut i rommet igjen, helt fri for forurensninger.

 • Skoler og universiteter
 • Hoteller og restauranter
 • Helsetjenester
 • Kommersielle bygninger
Høyde (mm) 442
Vekt (kg) 29