SAAF Tech Tools forenkler gassfaseapplikasjoner

Miljø-, analyse- og designløsninger i gassfase

SAAF Tech Tools er et beslutningsvitenskapelig program for konfigurering av renluftprodukter for fjerning av luftbårne gassformige forurensninger. Denne beslutningsvitenskapelige programvaren hjelper deg gjennom hele prosessen ved hjelp av applikasjonsspesifikke data og forhåndsdefinerte applikasjoner, inkludert bransjespesifikk informasjon. Programvaren vår identifiserer de optimale medieløsningene, størrelsen eller volumet som kreves, den forventede effektiviteten for en gitt applikasjon og utstyret som trengs - og skaper til slutt en raskt tilpasset innsendingspakke.

SAAF Tech Tools forenkler kompleksiteten rundt gassfaseapplikasjoner gjennom veiledet problemløsning. Det starter med en innebygd tabell med over 900 gassfaseforurensninger, 10 ulike kjemiske medier som er utviklet for å fjerne disse forurensningene, og over 30 mulige utstyrsløsninger per bruksområde. Deretter kan levetiden til det kjemiske mediet, driftskostnadsindeksen og andre nøkkelvariabler stilles inn innenfor et brukerdefinert område for å begrense resultatene, basert på hvilken eller hvilke faktorer som er viktigst for applikasjonen som analyseres.

Ved hjelp av algoritmer for utnyttelse av kjemiske medier beregner SAAF Tech Tools en optimalisert løsning for deg. Basert på dataene som legges inn, genereres det en hurtigrapport med en innledende vurdering, resultater og løsningsforslag. I tillegg kan det genereres en fullstendig rapport med spesifikasjonsark, sikkerhetsdatablad og all relevant litteratur for den foreslåtte løsningen.

Etter medievalgfasen er neste trinn å velge riktig utstyrsdesign fra en omfattende liste over mulige løsninger som er basert på applikasjonskravene dine. Dette programmet gir deg muligheten til å sortere og filtrere utstyrsalternativene for å finne den optimale løsningen. Det genereres en utstyrsrapport som viser vurderingen, resultatene og driftskostnadsindeksen, i tillegg til en fullstendig utstyrsrapport, inkludert alle detaljer om de valgte kjemiske mediene, utstyrstegninger, IOM-er og all relevant litteratur.

SAAF Remaining Life Analysis (RLA) måler egenskapene til kjemiske medier for å hjelpe anlegg med å forutsi gjenværende levetid, utskiftingsplaner og lagerbehov.

Ingeniører og sluttbrukere spør ofte: "Hvor lenge vil mediet vare?" eller "Hvor ofte bør mediet skiftes ut?". Svaret avhenger av bruksområdet og gasskonsentrasjonen i miljøet. Ulike verktøy kan bidra til å besvare disse spørsmålene, fra luftmålinger til brukerundersøkelser. AAF International anbefaler Remaining Life Analysis (RLA) for standard SAAF-medier. RLA hjelper kundene med å estimere gjenværende levetid for mediene, bekrefte medieaktivitet, optimalisere medievalget og kontrollere kostnadene ved å skifte ut mediene i tide.

Filtreringsmedier for gassfase omfatter et bredt spekter av materialer. Aktivt karbon, impregnert karbon og impregnert aluminiumoksid er de vanligste. Levetiden til hvert enkelt medium avhenger av flere faktorer, som partikkelstørrelse, aktivitetsnivå, forurensningskonsentrasjoner, driftstemperatur, relativ luftfuktighet, driftstid, minste tillatte gjennombrudd, type impregneringsmiddel og impregneringsprosent. AAF International estimerer effekten av disse faktorene på medienes levetid ved å sammenligne egenskapene til brukte medier med egenskapene til nye medier.

For hver analyserte prøve utarbeider AAF International en rapport om gjenværende levetid. Rapporten inneholder informasjon om installasjon og utstyr, en forklaring av resultatene, anbefalinger og en oppsummeringstabell. Disse dataene kan logges over tid for å analysere RLA-trenden for et system. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du laste ned produktbrosjyren her.

SAAFShield Technology-produktene fungerer sammen som et system for overvåking av reaktivitet i sanntid. Informasjonen de gir, hjelper anlegg med å unngå de kostbare konsekvensene av korrosjon av elektronisk utstyr (svikt i dataservere, kontrollromsutstyr eller annen kritisk mikroelektronikk).

SAAFShield Detecting Unit fungerer sammen med enten SAAFShield Reading Unit eller SAAFShield Communications Module for å vise og utvikle korrosjonsdata over tid. Detektorenheten er den sensoriske delen av teknologien. Detektorenheten er ikke strømforsynt, noe som gjør den til et rimelig alternativ som enkelt kan plasseres ut på flere steder og leses av med jevne mellomrom sammen med avlesningsenheten. Alternativt er det mulig med konstant trendmåling av korrosjonshastigheten når den er koblet til en avlesningsenhet eller kommunikasjonsmodul. Avlesningsenheten kan logge data på en USB-enhet, slik at de kan vises som grafer på SAAFShield-nettstedet. Kommunikasjonsmodulen overfører data til programvare for bygningsadministrasjon via et 4-20 mA-signal, slik at hele anlegget kan overvåkes.

Løsninger og tjenester

Dokumenter
Kontakter
Send oss en mail
Toppen av siden