Sensor 360®: gjør det usynlige synlig

Nyskapende skybasert IOT-plattform


Sensor360 er neste generasjons overvåkings- og administrasjonsverktøy som gjør det mulig for kunden å forstå og planlegge luftfilterets ytelse og vedlikehold på en helt ny måte. Sensor360 er den første patenterte IoT-plattformen (Internet of Things) som viser effektiviteten til bygningens filtreringssystem ved å overvåke partikkelnivået. Ved å overvåke trykkfallet kan driftslederen i tillegg bestemme hvilket utskiftingspunkt for bygningens filtre som gir best verdi og energieffektivitet.

Først installeres batteridrevne sensorer for å måle både partikkelkonsentrasjonen før luften filtreres, og for å måle inneluftkvaliteten (IAQ). Trykkmålere integreres i bygningens eksisterende luftbehandlingsanlegg for å registrere data og gi anleggslederen en praktisk måte å overvåke luftfilterets ytelse på, inkludert når det optimale tidspunktet for filterbytte nærmer seg. Alle disse sensorene kobles til en nettverksgateway som i sin tur kommuniserer (via skyen) til en app som er installert på brukerens telefon, nettbrett eller datamaskin. En skjerm for overvåking av luftkvaliteten kan også plasseres i lobbyen eller på et annet fremtredende sted i bygningen.

 

For å få informasjon om luftfilterets ytelse er det bare å bruke mobiltelefonappen Sensor360, som kan tilpasses med brukerdefinerte varsler. Sensor360 tilbyr øyeblikkelig overvåking av filtersystemets ytelse, med automatisk sporing av trykkfall og PM1-, PM2,5- og PM10-partikkelnivåer. Dette eliminerer behovet for manuell revisjon og innsamling av filterdata fra anleggets luftbehandlingssystemer, og gir brukeren muligheten til å løse potensielle IAQ-problemer før de påvirker bygningens beboere negativt ved å motta et varsel fra Sensor360-appen om at partikkelnivåene har nådd en uakseptabel konsentrasjon.

I tillegg kan de som oppholder seg i bygningen se kvaliteten på den filtrerte luften de puster inn, ved hjelp av Sensor360-lobbykiosker som viser partikkelnivået både innendørs og utendørs. Lobbykioskene gjør det mulig for alle som setter sin fot i bygningen, å vite at de går inn i et rent og sunt miljø. Dette har potensial til å forbedre de ansattes produktivitet og trivsel og øke kundetilfredsheten.

Ved hjelp av Sensor360 slipper bygningssjefene å forholde seg reaktivt til klager fra beboerne, og de kan nå ta tak i vedlikeholdsetterslepet og sørge for god IAQ. Ingen andre bygningsautomatiseringssystemer eller overvåkingsverktøy på markedet tilbyr denne kombinasjonen av omfattende filtreringsdata og brukervennlighet. Med Sensor360 kan brukeren optimalisere planleggingen av forebyggende vedlikehold, redusere utsatt vedlikehold, spare penger, redusere risiko og vinne tid.

Ta kontakt med din AAF-representant for å se hvordan innsikten fra intelligent overvåkingsteknologi, inkludert TCO Diagnostic® og Sensor360®, kan forbedre driftsresultatene. Klikk her for å finne ut mer om TCO Diagnostic.

Har du spørsmål?


Kontakt oss:
+47 22 90 59 00

Eller finn din lokale avdeling

Løsninger og tjenester

Dokumenter
Kontakter
Send oss en mail
Toppen av siden